Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej projektu B+R