Odpowiedzialność społeczna

Lokalne społeczności

Aby nasze działania były zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju, każda nasza decyzja rozpatrywana jest nie tylko w kategoriach ekonomicznego zysku, ale także w kategoriach społecznych i ekologicznych.

Firma GEO – EKO od wielu lat wspiera inicjatywy lokalne poprzez różne formy pomocy, zarówno finansowej, jak i rzeczowej. Staramy się nie przechodzić obojętnie obok ludzkiego cierpienia, a wszystkie prośby do nas kierowane są analizowane i jeżeli jest to w naszej mocy – staramy się pomagać. Obok wielu mniejszych akcji charytatywnych wspieraliśmy dzieło odnowy sanockiego szpitala, wspierając finansowo działania FUNDACJI „ZDROWIE” NA RZECZ SZPITALA.

Szczególnym obszarem pomocy udzielanej przez Firmę GEO – EKO są inicjatywy sportowe.

W lipcu 2007 roku właściciel Firmy Pan Tomasz Bil powołał do życia Fundację Promocji Sportu „EKOBALL”. Głównym założeniem tej działalności jest krzewienie kultury fizycznej pośród dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz miejskich, jak również zachęcanie do prowadzenia sportowego trybu życia i czynnego wypoczynku.

W sierpniu 2007 roku Fundacji udało się zorganizować wyjazd dla młodych piłkarzy na zgrupowanie REMES CUP. W sanockich szkołach podstawowych zostały zorganizowane nabory do drużyn piłkarskich. Na początku stycznia 2008 roku drużyny te rywalizowały ze sobą w Turnieju piłkarskim o Puchar Prezesa Fundacji EKOBALL.

EKOBALL planuje organizację zarówno zimowych, jak i letnich zgrupowań wyjazdowych i obozów sportowych. Naszą ambicją jest budowa kompleksu sportowego, gdzie na sztucznych murawach młodzi piłkarze będą mogli trenować przez cały rok. W chwili obecnej prowadzimy treningi przygotowujące drużyny do tegorocznego wyjazdu na REMES CUP.

EKOBALL jest w trakcie przygotowań do I Festiwalu Piłkarskiego, który odbędzie się w czerwcu bieżącego roku w Sanoku. Impreza ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, a rodziny do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Obok rozgrywek sportowych zorganizowane zostaną dodatkowe atrakcje, m.in. szkoła bezpiecznej jazdy dla dzieci i młodzieży, podczas której przedstawiciele sanockiej policji przekażą najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego podstawowe informacje na temat ich bezpieczeństwa i zasad, jakimi powinni się kierować.

Nasi Klienci

Firma GEO – EKO komunikuje się ze swoimi Klientami w sposób bezpośredni (wizyty, rozmowy telefoniczne) w celu utrzymania pozytywnych kontaktów, realizacji ich potrzeb oraz bieżącego rozwiązywania problemów.

Cyklicznie – co 6 miesięcy badamy satysfakcję klientów poprzez ankietę. Zdobyte informacje są później analizowane, a wnioski służą do podjęcia działań korekcyjnych w celu poprawy jakości oferowanych przez nas usług.

Pracownicy

W ostatnich latach Firma GEO – EKO przeżywa swój intensywny rozwój. Ma to ścisły związek ze wzrostem zatrudnienia. W chwili obecnej opracowujemy nowy regulamin, jak również system indywidualnych ścieżek kariery i jasnych systemów wynagrodzeń.

Pracownicy GEO - EKO mają stworzone optymalne warunki dostosowane do wymagań stanowiskowych oraz standardów pracy. Podniesienie komfortu pracy wiązało się z koniecznością zmiany siedziby firmy, która dała możliwość odpowiedniego przygotowania poszczególnych stanowisk pracy oraz pomieszczeń sanitarnych.

Podnosimy kwalifikację naszych pracowników umożliwiając im uczestniczenie w szkoleniach i studiach podyplomowych finansowanych przez zakład pracy. Co roku organizowane jest szkolenie integracyjne dla pracowników GEO – EKO, w trakcie którego rozmawiamy o sprawach mających istotny wpływ na jakość wykonywanych przez nas obowiązków. Wszystkie uwagi i propozycje rozwiązań poszczególnych problemów są analizowane, a wnioski wcielane w życie. Wyjazdy są również okazją do odpoczynku od pracy oraz zacieśniania kontaktów koleżeńskich.

Joomla Extensions