Systemy wody lodowej

Instalacja chłodnicza zasilana wodą lodową jest systemem identycznym w swej budowie jak systemy ogrzewania.

Różni się tym, że zasilana jest nie gorącą, a zimną wodą o temperaturze zasilania 5–10 °C i powrotu 10–16 °C. Woda ta, nazywana lodową ze względu na niską temperaturę, rozprowadzana jest systemem rur od źródła do odbiorników. Na instalacji znajdziemy bardzo dużą ilość armatury (trzykrotnie większą niż w systemach klimatyzacji freonowej). Armatura steruje przepływem wody do poszczególnych odbiorników. Źródłem wody lodowej są z reguły agregaty wody lodowej. Są to wymienniki ciepła, gdzie freon jest czynnikiem pośredniczącym pomiędzy wymianą ciepła między wodą, a powietrzem. Woda lodowa często jest roztworem ze względu na niewygodną krzepliwość w 0 °C. Roztwory te mogą się składać z glikolu etylenowego lub propylenowego z wodą, lub inne solanki. Odbiornikami w takich systemach są przeważnie klimakonwektory czyli wymienniki ciepła typu woda-powietrze. Gdy wywołamy przepływ powietrza przez klimakonwektor, w którym płynie woda lodowa, spowodujemy odebranie z niego ciepła i tym samym wzrost temperatury wody lodowej (o 5–6 stopni).

Joomla Extensions