Systemy Push-Pull

Filtrowentylacja w systemie Push-Pull jest przeznaczona dla hali produkcyjnej, gdzie odciąg punktowy jest niemożliwy lub niewystarczający.

Zasady funkcjonowania:

  • rury wylotowe i wlotowe (Push-Pull) montuje się przeciwlegle na wysokości 4-6 m i przyłącza do centralnego systemu filtrów
  • zanieczyszczone ciepłe powietrze podnosi się i zostaje w sposób kontrolowany wyprowadzone poprzez strumień powietrza z rury wylotowej w kierunku otworu wlotowego
  • zanieczyszczone powietrze zostaje wessane do otworu wlotowego, a następnie oczyszczone w urządzeniu filtrującym

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko oczyszczamy powietrze, ale także odzyskujemy energię cieplną, która powstała podczas spawania.

Image
Joomla Extensions