Instalacje ATEX (przeciwwybuchowe)

Strefy zagrożone wybuchem występują w różnych miejscach pracy, w których pyły procesowe zawierają drobne cząstki aluminium, proszków organicznych i podobnych substancji. Występują również tam, gdzie obecne są gazy łatwopalne lub opary środków chemicznych albo produktów ropopochodnych. Konsekwencje wybuchu mogą być szeroko zakrojone. Oprócz bezpośrednich obrażeń ciała może dojść do uszkodzenia systemów filtracyjnych i recyrkulacji zanieczyszczonego powietrza, co zagraża zdrowiu pracowników.

Oferujemy systemy odciągowe spełniające wymogi dyrektywy ATEX:

Potwierdzono odporność filtra na wybuch.

Zgodność z wymogami ATEX zapewniają drzwi lub panele przeciwwybuchowe.

Ryzyko rozprzestrzeniania się wybuchu można wyeliminować instalując urządzenia zabezpieczające, takie jak zawory obrotowe, klapy zwrotne, itp.

Wentylatory mają certyfikat ATEX dotyczący odprowadzania pyłów potencjalnie wybuchowych.

Image

Wybrane substancje wybuchowe oraz procesy, w których powstają:

- mąka, zupy w proszku, przyprawy korzenne, inne przyprawy, cukier – produkcja oraz przetwarzanie żywności i pasz,

- pył powstający przy polerowaniu, szlifowaniu, farby proszkowe – produkcja elementów z tworzyw sztucznych,

- pyły ze szlifowania i polerowania wyrobów z aluminium, magnezu, tytanu, chromu itp – przemysł metalurgiczny,

- substancje proszkowe stosowane do produkcji leków i parafarmaceutyków – procesy w przemyśle farmaceutycznym,

- substancje proszkowe i środki chemiczne – procesy chemiczne,

- pyły ze szlifowania i polerowania – obróbka drewna,

- włókna oraz skrobia kukurydziana do klejenia i powlekania papieru – produkcja celulozy i papieru, drukowanie,

- gazy, opary olejów pozostałych w zbiornikach ściekowych – transport przybrzeżny i lądowy,

Joomla Extensions