Centralne instalacje odpylające

Trzeba przyznać, iż filtrowentylacja czyli odpylanie to niezwykle wąski i trudny dział wentylacji, dlatego istnieje niewiele firm rozwiązujących problemy oczyszczania powietrza z pyłów, dymów i zapachów powstających w różnych procesach produkcyjnych.

Problem zapylenia w zakładach produkcyjnych można rozpatrywać wg różnych kryteriów. Najważniejszym z nich wydaje się być szkodliwość oddziaływania pyłu na organizm ludzki. Większość pyłów drzewnych oddziałuje jedynie w sposób mechaniczny, choć niektóre pyły powstające podczas obróbki drewna egzotycznego mogą być również toksyczne. Przyjmuje się, że najbardziej szkodliwe są pyły o średnicy między 1, a 2µm.

Innym istotnym problemem związanym z obecnością pyłu w atmosferze jest ryzyko wybuchu. Ryzyko to jest zależne od wielu czynników, takich jak stężenie pyłu, rozmiar drobin pyłu, wilgotność. Przyjmuje się, że dolną wartością stężenia wybuchowego dla pyłów drzewnych jest 12g/m3.

Usuwanie zapylenia, inaczej zwane odpylaniem, jest więc niezwykle ważnym problemem związanym z obróbką drewna, biomasy, metalu i innych materiałów.

Odpowiednio zaprojektowana instalacja odpylania zapewnia prawidłową pracę maszyn, poprawia warunki pracy, ale również przez możliwość odzysku ciepła, przyczynia się do oszczędności energii.

Joomla Extensions