Polityka ochrony środowiska

Firma GEO – EKO dużą uwagę przywiązuje do kwestii związanych z ochroną środowiska. Ma to ścisły związek z profilem jej działalności, której głównym przedmiotem jest dział związany z filtrowentylacją. Mając na uwadze i respektując wartości ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej GEO–EKO ustanawia niniejszą politykę w celu określenia zobowiązań i celów środowiskowych wobec stron zainteresowanych dbałością o środowisko naturalne.

GEO–EKO zobowiązuje się do ciągłego zmniejszenia wpływu na środowisko, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska oraz do racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. Polityka środowiskowa obejmuje produkcję, dystrybucję wraz z funkcjami powiązanymi. Podejmując decyzję o zakupie nowych maszyn i urządzeń przeznaczonych na wyposażenie linii produkcyjnej kierujemy się argumentami związanymi zarówno z parametrami technicznymi, jak i kwestiami związanymi z ich ekonomiczną pracą. Ogromne znaczenie ma również możliwość maksymalnego wykorzystania surowców w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Przy wyborze dostawców zwracamy uwagę na kwestie środowiskowe poprzez posiadanie przez dostawców certyfikatów środowiskowych. Zobowiązujemy naszych dostawców do przestrzegania prawnych standardów ochrony środowiska oraz zachęcamy do ciągłej minimalizacji wpływu na środowisko. W firmie GEO – EKO segregujemy odpady i oddajemy je wyspecjalizowanym firmom. W tym właśnie celu obok standardowej umowy z zakładem oczyszczania miasta, została podpisana umowa z firmą recyklingową, by na bieżąco neutralizować zbędne odpady (zarówno powstające w wyniku pracy biura – np. zużyte sprzęty, świetlówki, jak również w wyniku procesu produkcyjnego). Troska o środowisko naturalne jest nieodłącznym elementem działalności Firmy GEO–EKO. Wyposażając dotychczasowy park maszynowy dokładnie analizowaliśmy parametry techniczne poszczególnych urządzeń (np. poziom zużycia energii elektrycznej, hałasu, zapylenie, itp.) Istotne znaczenie miała minimalizacja odpadów, czyli możliwość maksymalnego wykorzystania surowców w trakcie procesu produkcyjnego. Decyzje o wyborze sprzętu biurowego podyktowane są również argumentami związanymi z ich ekonomiczną pracą oraz niskim poziomem zużycia energii.

Joomla Extensions