Systemy split

Najbardziej popularne rozwiązania dla komfortowej klimatyzacji do indywidualnych pomieszczeń to SPLIT.

SPLIT (ang. rozdzielać) - typ klimatyzatora gdzie parownik wraz z wentylatorem tworzą jednostkę wewnętrzną, natomiast skraplacz wraz ze sprężarką - jednostkę zewnętrzną. Obydwie jednostki połączone są ze sobą przewodami freonowymi (gazowym i cieczowym). Dzięki takiej konstrukcji odseparowano od pomieszczenia klimatyzowanego elementy (silnik sprężarki oraz wentylator skraplacza) wpływające na komfort akustyczny. Poprzez ograniczenie części składowych jednostka wewnętrzna uzyskała kompaktową obudowę. Rozbudowany typoszereg pozwala na montaż w pomieszczeniach o zróżnicowanej kubaturze i architekturze. W zależności od modelu, klimatyzatory typu SPLIT mogą pracować w trybie chłodzenia bądź wyposażone w pompę ciepła - chłodzenia i grzania.

Więcej
Image

Klimatyzatory ścienne

są najpopularniejszym rozwiązaniem do klimatyzacji indywidualnych pomieszczeń. Nadają się doskonale do pracy w pomieszczeniach o rzucie zbliżonym do kwadratu. Charakteryzują się równomierną dystrybucją powietrza w pionie i poziomie. Oferowany przez nas typoszereg pozwala na montaż we wnętrzach pomieszczeń o zróżnicowanej kubaturze i architekturze.

Zakres mocy standardowych urządzeń [kW]:
chłodzenie 2,1 - 8,0
grzanie 2,5 - 9,0

Klimatyzatory kasetonowe

Klimatyzatory kasetonowe - służą do klimatyzacji indywidualnych pomieszczeń. Montuje się je w przestrzeni międzysufitowej, dzięki czemu całość urządzenia zostaje ukryta, jedynie maskownica z wylotami powietrza zostaje wpasowana w poziom sufitu. Dzięki zastosowaniu ruchomych kierownic i czterostronnego wylotu, charakteryzują się bardzo równomierną dustrybują powietrza.

Zakres mocy standardowych urządzeń [kW]:
chłodzenie 2,8 - 14,2
grzanie 2,8 - 16,0
Image
Image

Klimatyzatory podsufitowe

Zarówno jak jednostki ścienne, jednostki typu podsufitowego mają zastosowanie jako urządzenia do klimatyzacji indywidualnych pomieszczeń. Parametrem wyróżniającym jednostki podsufitowe od ściennych są ich moce (dostępny typoszereg kończący się na mocy chłodniczej 17,0 kW). Nadają się do pracy w pomieszczeniach o rzucie zbliżonym do kwadratu jak również pomieszczeń długich i wąskich. Charakteryzują się dalekim zasięgiem dystrybucji powietrza. Oferowane przez nas urządzenia pozwalają na montaż we wnętrzach pomieszczeń o zróżnicowanej kubaturze i architekturze.

Zakres mocy standardowych urządzeń [kW]:
chłodzenie 2,6 - 17
grzanie 3,5 - 20,0

Klimatyzatory kanałowe

służą do klimatyzacji jednego bądź wielu pomieszczeń. Konstrukcja jednostek pozwala na umiejscowienie ich w zabudowanych przestrzeniach lub w pomieszczeniach "technicznych", co wpływa na ich minimalną ingerencję w wystrój wnętrz. Powietrze rozprowadzane jest systemem kanałów, co daje możliwość równomiernego schłodzenia/ogrzania całego obiektu. Dodatkowo klimatyzatory kanałowe przystosowane są do czerpania powietrza z zewnątrz, a tym samym mogą usprawnić wentylację klimatyzowanych pomieszczeń.

Zakres mocy standardowych urządzeń [kW]:
chłodzenie 2,2 - 25,5
grzanie 2,5 - 29,5
Image
Image

Klimatyzatory przenośne

służą do klimatyzacji pomieszczeń o małej kubaturze. Ich zaletą jest mobilność, jednak pod względem wydajności i komfortu pracy ustępują rozwiązaniom stacjonarnym.

Zakres mocy standardowych urządzeń [kW]:
chłodzenie 1,9 - 4,3
grzanie 1,9 - 4,3
Joomla Extensions