Filtrowentylacja

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wyposażanie hal produkcyjnych w systemy wentylacji i filtracji pyłów przemysłowych oraz innego rodzaju zanieczyszczeń takich jak: dymy spawalnicze i pyły powstające w wyniku szlifowania, zaczyszczania oraz przy wielu innych procesach. 

Image

Utrzymanie odpowiednich warunków pracy na halach produkcyjnych stało się ważnym zagadnieniem nie tylko w świetle przepisów i uregulowań prawnych.

Nie podlegającym dyskusji faktem przy najmniej jak do tej pory jest to, że najskuteczniejszym sposobem eliminacji większości zanieczyszczeń jest ich bezpośrednie odciąganie z miejsca ich powstawania. Dokonuje się tego najczęściej przy pomocy ssawek lub nawet specjalnie do tego celu przygotowanych stołach, na których blatach znajdują się odciągi zintegrowane z różnego rodzaju przewodami na których końcach znajduje się urządzenie wytwarzające podciśnienie dla całego układu.

Tym samym całe zanieczyszczenie odprowadzane jest w jedno miejsce gdzie w sposób kontrolowany przy pomocy wkładów filtracyjnych przywracana jest powietrzu jego pierwotna czystość.

GEO-EKO jest złotym partnerem renomowanego międzynarodowego dostawcy rozwiązań do zagadnień filtrowentylacji - firmy NEDERMAN.

Nederman Partner Logotypes Gold

Filtrowentylacja a zdrowie

Efektem długotrwałego narażenia spawaczy na zanieczyszczenia pyłowe i gazowe dymów spawalniczych są różnego rodzaju schorzenia układu oddechowego.

Pyły do organizmu przedostają się głównie przez drogi oddechowe. Tą drogą do ustroju mogą dostać się tylko cząsteczki bardzo małe, które stanowią największe zagrożenie dla człowieka. Drobne cząsteczki pyłu, posiadając dużą powierzchnię właściwą, mogą absorbować na niej znaczne ilości substancji chemicznych gazowych, które po wprowadzeniu do organizmu, uwolnieniu i wchłonięciu mogą wywołać dodatkowe działanie toksyczne.

Wspólną cechą wszystkich pyłów przemysłowych jest działanie drażniące na błony śluzowe spojówek i górnych dróg oddechowych. Długotrwałe działanie drażniące powoduje trwałe zmiany w błonach śluzowych górnych dróg oddechowych.

Dymy spawalnicze z uwagi na ich ilość i skład chemiczny stanowią duże zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz wpływają niekorzystnie na stan środowiska pracy i środowiska naturalnego.

Joomla Extensions