Gruntowy wymiennik ciepła

GWC, czyli gruntowy wymiennik ciepła, nie jest obowiązkowym elementem systemu rekuperacji. To dodatkowe urządzenie, które zwiększa zyski energetyczne obrabiając powietrze zanim trafi ono do rekuperatora.

image

W praktyce oznacza to jeszcze większe oszczędności i komfort powietrzny oraz wykorzystanie energii zgromadzonej w gruncie.
Ideą pracy GWC jest dostarczenie do rekuperatora powietrza chłodniejszego latem i cieplejszego zimą, niż wynosi temperatura powietrza zewnętrznego.

Dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz gruntowego wymiennika ciepła ograniczamy zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku, a tym samym dbamy o nasze zdrowie, przyczyniając się do zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery. Nie ma więc wątpliwości, że nowoczesne systemy wentylacyjne są przyjazne środowisku i człowiekowi.

W najprostszej postaci jest to rurociąg zakopany w ziemi – którym przedostaje się powietrze wentylacyjne. Mechanizm działania gruntowego wymiennika ciepła opiera się na zdolności gruntu do całorocznej stabilizacji temperatury na określonej głębokości, średnia temperatura gruntu na głębokości ok. 1,5 metra wynosi w przybliżeniu 4°C. Wprowadzone do wymiennika powietrze zewnętrzne ogrzewa się wstępnie zimą zanim trafi ono do centrali wentylacyjnej, latem gruntowy wymiennik ciepła spełnia rolę najtańszego klimatyzatora – obniża temperaturę powietrza wprowadzanego do budynku o kilka stopni.

Joomla Extensions